ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้สูงอายุ 2.ผู้สูงอายุ การพยาบาล 3.เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 4.วัยชรา การพยาบาล 5.ผู้สูงอายุ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-59-2573-1
 ผู้แต่ง  วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์.
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ/วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์.
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น. ขอนแก่นการพิมพ์. 2552.
 เลขเรียก  WY152 ว344 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  332 หน้า.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลผู้สูงอายุ 2.ผู้สูงอายุ--การพยาบาล 3.เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 4.วัยชรา--การพยาบาล 5.ผู้สูงอายุ--การดูแล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
2. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY152 ว344 2552  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
3. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WY152 ว344 2552  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
4. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
5. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
6. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
Note:โครงการผลิตพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 1/2553
7. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
8. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
9. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
10. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
11. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
12. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
13. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
14. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
15. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
16. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
17. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
18. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
19. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
20. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
21. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
22. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
23. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
24. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
25. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552  
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
26. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WY152 ว344 2552 ฉ.39 
  
การพยาบาลผู้สูงอายุ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 199396

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.